Edukacja i umiejętności twarde to nie wszystko.

System edukacji może i jest pod wieloma względami dobry, ale też w niektórych aspektach moim zdaniem posiada błędy.

Może nie są to błędy dydaktyczne. Bo jednak wielu nauczycieli potrafi świetnie uczyć. Tu raczej chodzi o motywację. Wielu uczniów chodzi do szkoły bo musi. Uczy się bo musi. Bo tak każą rodzice. Bo tak każą nauczyciele.

“Ucz się ucz, wiedza to potęgi klucz! Jak ten klucz zdobędziesz to w szkole woźnym będziesz!”

Żartują niektórzy.

Read More