Rendering Crisp Pixelart in Phaser (2017)

I had this problem while building my pixelart game in Phaser. My Pixelart was blurry. It didn’t looked nice. I was searching the web for an answer but i didn’t found one. Many of the tutorials were outdated so i decided to write my solution here.

You can find the working example here: http://www.noob-programmer.com/pixelart_example/

Example above works for Chrome and Mozilla Firefox.

Solution includes editing CSS and one line in phaser script.

Here is the CSS which you need to apply to your html element:

body {
 filter: none;
 image-rendering: -moz-crisp-edges;
 image-rendering: -webkit-crisp-edges;
 image-rendering: pixelated;
 image-rendering: crisp-edges;
}

Used it on body element.

The other line is the Phaser script:
var game = new Phaser.Game(200, 150, Phaser.AUTO, 'gameContainer', {
   preload: preload,
   create: create,
   update: update
  }, null, false, false);

The last parameter (“false”) is for antialiasing. It needs to be set to false.

What about other browsers? What do i need to change in order to get crispy Pixelart? Check this solution:

body {
 -ms-interpolation-mode: nearest-neighbor; // IE 7+ (non-standard property)
 image-rendering: -webkit-optimize-contrast; // Safari 6, UC Browser 9.9
 image-rendering: -webkit-crisp-edges; // Safari 7+
 image-rendering: -moz-crisp-edges; // Firefox 3.6+
 image-rendering: -o-crisp-edges; // Opera 12
 image-rendering: pixelated; // Chrome 41+ and Opera 26+
}

Source: https://builtvisible.com/image-scaling-in-css/

Source: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Games/Techniques/Crisp_pixel_art_look

Poradnik: Jak skonfigurować konto git z GitLab.

Ze względu tworzenia projektów na studia i konieczności używania systemu git zostałem zmuszony porzucić na jakiś czas GitHuba i zacząć używać GitLaba.

Powód?

Prywatne repozytoria.

Każdy z nas dostaje co tydzień szereg zadań programistycznych, które musi wykonać. Samemu, bądź z partnerem w grupie. Ze znanych dostępnych mi serwisów oferujących prywatne repozytoria należą wcześniej wymieniony GitLab oraz Bitbucket. Bitbucekt jednak oferuje ograniczenie do 5 członków. Co jednak pasuje, ale jednak ze względu na to, że słyszałem wiele dobrego o GitLabie to postanowiłem go wypróbować.

Read More